Vad kan vi hjälpa till med?

Vi finns här för att hjälpa dig som är våldsutsatt.

Vi finns här för att:

  • hjälpa kvinnan identifiera vad hon känner, inte för att få känslorna att försvinna.

  • hjälpa kvinnan upptäcka sina val, inte för att välja åt henne.

  • diskutera olika steg med kvinnan, inte för att ta stegen åt henne.

  • hjälpa kvinnan upptäcka sin egen styrka, inte för att rädda henne och sedan lämna henne fortfarande sårbar.

  • hjälpa kvinnan upptäcka att hon kan hjälpa sig själv. Inte för att få henne avstå svåra val.

  • ge stöd till förändring.

 

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Någon som kan finnas där, stötta och lyssna.

  • Hjälp till med kontakter till myndigheter som exempelvis socialtjänst, sjukhus och polis.

  • Lägenhet för jourboende.

Vi värnar om barnen!

Vi betraktar alla under 18 år som barn. Vi ser barnen som egna individer med egna behov och upplevelser av våldet.

Kvinnojouren Linneorna

Kvinnojouren Linneorna Vetlanda/Sävsjö