Välkommen till Kvinnojouren Malva!

Kvinnojouren Malva arbetar med råd- och stödsamtal till våldsutsatta kvinnor, män och deras anhöriga. Vi har ett kollektivt skyddat boende där du som våldsutsatt kvinna kan bo tillsammans med ditt/dina barn på ett tryggt sätt och där få stöd i din situation och förberedelse för framtiden. Malva erbjuder även ett enskilt skyddat boende där vi tar emot personer med missbruksproblem, män eller personer med husdjur. Kvinnojouren Malva arbetar även förebyggande och informativt genom att sprida information om våld, våldets konsekvenser, porr samt våldsutsatta, barn och ungdomars situation i samhället.