Välkommen till Kvinnojouren Malva!

Kvinnojouren Malva arbetar med råd- och stödsamtal till våldsutsatta kvinnor, män och deras anhöriga. Vi har ett kollektivt skyddat boende där du som våldsutsatt kvinna kan bo tillsammans med ditt/dina barn på ett tryggt sätt och där få stöd i din situation och förberedelse för framtiden. Malva erbjuder även ett enskilt skyddat boende där vi tar emot personer med missbruksproblem, män eller personer med husdjur. Hos oss bor du under den tiden du behöver stöd och skydd och all placering och planering görs i samarbete med socialtjänsten. Kvinnojouren Malva arbetar även förebyggande och informativt genom att sprida information om våld, våldets konsekvenser, porr samt våldsutsatta, barn och ungdomars situation i samhället.

Chatta med oss

För dig som är i behov av stöd, råd eller vägledning så finns i i chatten för dig. Oavsett om du är ung eller gammal eller vad du identifierar dig som är du från 12 år och uppåt välkommen att chatta med oss. Chatten öppen på måndagar mellan kl 18-20. Hos oss kan du alltid välja att vara anonym. Vi finns här för dig!

https://kvinnojourenmalva.chatt.unizonjourer.se/