Förebyggande arbete / Våldsprevention

Vi på Kvinnojouren Malva tror att mycket av relationsvåld kan förhindras med förebyggande och informativt arbete. Vi arbetar därför förebyggande genom information om relationer, relationsvåld, ungdomars påverkan av våld och porr, samtycke och hur vi kan uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation samt vilket stöd som går att få både som våldsutsatt, våldsutövare och anhörig. Vår personal Maria genomför information, samtal och diskussion med barn, ungdomar och vuxna på bland annat skolor, arbetsplatser, föräldragrupper eller föreningar. Ibland har vi information tillsammans med vår personal från tjejjouren Malva för att på bästa sätt ge fulltäckande information. Vill ni komma i kontakt med oss för att få information gällande hur vi kan arbeta förebyggande tillsammans med er, kontakta oss på 0157-120 10 eller info@kvinnojourenmalva.se.