Det här är Kvinnojouren Malva

Föreningen Kvinnojouren Malva bildades 2008 och verksamheten startades 8 mars 2009. Sedan dess har Malva utvecklats och har idag anställd personal och volontärer som arbetar med råd- och stödsamtal, skyddat boende, prevention, arbete med barn- och ungdomar. Malvas ungdomsarbete drivs i form av tjejjouren Malva och killjouren Malve.