Välkommen till Kvinnojouren Nike i Gällivare

Våldsutsatt? Du är inte ensam. Till oss kan du vända dig om du själv är eller har blivit utsatt för våld eller om du är orolig att någon i din närhet är utsatt för våld. Du får självklart vara anonym och vi som arbetar på jouren har tystnadsplikt.