Om oss

Kvinnojouren Nike grundades 2007

Hjälper och stöttar kvinnor, män och barn som är eller har varit utsatta eller bevittnat våld

Icke vinstdrivande förening

Politisk och religiöst obunden

Medlem i riksorganisationen Unizon

 • En heltidsanställd och 14 volontärer
 • Stödjande/rådgivande samtal i personliga möten, per telefon eller e-post
 • Krisbearbetning
 • Råd och stöd till anhöriga
 • Stöd och hjälp vid myndighetskontakter
 • Övrig praktisk hjälp såsom transport, inköp, fritidsaktiviteter, barnvakt, läxläsning, ansökan om bostad och flytt till eget boende.
 • Stöd innan/under/efter rättegångar
 • Information om verksamheten till allmänheten.
 • Tema- och samverkansdagar.
 • Utbildningar
 • Kvalitetsförbättringsarbeten
 • Projekt