Om oss

Kvinnojouren Nike grundades 2007

Hjälper och stöttar kvinnor, män och barn som är eller har varit utsatta eller bevittnat våld

Icke vinstdrivande förening

Politisk och religiöst obunden

Medlem i riksorganisationen Unizon

 • En heltidsanställd och 4 volontärer.
 • Skyddat boende i Gällivare med plats för 8 kvinnor/barn. Anpassad för olika fysiska funktionsnedsättningar.
 • Boendet bemannat under dagtid. Telefonjour dygnet runt.
 • Stödjande/rådgivande samtal i personliga möten, per telefon eller e-post.
 • Krisbearbetning
 • Trappan-samtal med barn.
 • Långsiktigt stöd vid behov efter utflytt från boendet.
 • Råd och stöd till anhöriga.
 • Stöd och hjälp vid myndighetskontakter.
 • Övrig praktisk hjälp såsom akut utryckning, inköp till boende, fritidsaktiviteter, barnvakt, läxläsning, bilskjuts, ansökan om bostad och flytt till eget boende.
 • Stöd innan/under/efter rättegångar
 • Information om verksamheten till allmänheten.
 • Tema- och samverkansdagar.
 • Utbildningar
 • Kvalitetsförbättringsarbeten
 • Projekt