Varningstecken

Olika tecken som kan vara signaler på att någon blir våldsutsatt:

-Blåmärken/skrubbsår

-Nedstämdhet

-Social isolering

-Ätstörningar

-Missbruk

-Många korttidssjukskrivningar

Kom ihåg att fastän relationen är över sedan länge kan personen ännu ta skada av den t.ex. genom eftervåld och/eller gemensamma barn då den utsatta inte kan bryta kontakten med sin förövare.