Välkommen!

Kvinnojouren Runan finns i Tanum och erbjuder stöd till dig som utsatts för någon form av våld i dina nära relationer. Vi kan erbjuda samtalsstöd och skyddat boende.