Om oss

Kvinnojouren Runan är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi bildades år 2000. Vår främsta uppgift är att stötta kvinnor och barn som utsatts för våld i olika former. Vi ger även råd och stöd till anhöriga.

Vi erbjuder:

- Stödsamtal

- Skyddat boende

- Stöd vid polisanmälan och polisförhör

- Rättegångsstöd

- Hjälp  med ansökan om skyddad identitet

- Kontakt med skola, barnomsorg och kurator

- Stöd att söka bostad

- Socialt stöd

 

Vi samverkar med polis, brottshandläggare och brottsofferjouren.