Vad är våld

Det finns flera olika typer av våld

Psykiskt våld: Exempelvis hot om våld, kränkningar, förlöjligande, eller begränsningar.

Fysiskt våld: Knuffar, knytnävsslag, örfilar, skakningar, läggningarna, sparkar eller stryptag.

Materiellt våld: När någon förstör ägodelar eller slår sönder saker till exempel kastar porslin, backar i väggen, förstör mobiltelefonen etc. för att skrämma eller begränsa sin partner. 

Latent våld: Att leva i ständig beredskap för att något hemskt ska hända. 

Ekonomiskt våld: När endast en person i förhållandet har ekonomisk kontroll. Den andre personen har inget eget bankkonto, måste lämna ut sina koder och lösenord eller tvingas skriva på lånehandlingar eller krediter. 

Försummelse: Aktivt försvårande av vardagen genom medveten felmedicinering eller bristande hjälp med hygienen till exempel att ett barn inte får sin medicin eller vaccinationer. 

Hedersrelaterat våld: Utövas ofta av flera personer i en familj eller en släkt. Om en person anses bryta mot familjens normer blir denne begränsad, kontrollerad, bevakad, frihetsberövad, misshandlad eller i värsta fall mördad.