Hit kan du också vända dig för stöd

Det finns även andra ställen där du kan söka stöd.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödlinje som är öppen dygnet runt; 020-505050