Engagera dig

Är du intresserad av att vara en del av kvinnojouren Vändela? Det krävs ingen förkunskap men du ska ha ett intresse för att hjälpa och vara ett stöd för de kvinnor som söker hjälp hos oss.

Alla som vill kan vara medlemmar i kvinnojouren Vändela, både män och kvinnor. Ett medlemskap kan vara aktivt eller passivt. Du väljer om du vill vara aktiv eller passiv medlem. Att vara aktiv medlem innebär att på ideell basis ge av sin tid för att stötta och stärka utsatta kvinnor eller tjejer.

Alla medlemmar är välkomna på våra månadsmöten som hålls varje månad mellan augusti och maj. Vårt årsmöte hålls i mars varje år och där får du lätt en överblick över vad som skett under året som gått. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet.

Hos oss får enbart kvinnor jobba med jourverksamheten och för att få arbeta med jourverksamheten måste man vara lugn, trygg och stabil i sig själv. När en medlem vill bli jourkvinna intervjuas man av erfarna medlemmar och därefter får man gå grundutbildningen som handlar om hur man arbetar som jourkvinna. Grundutbildningen anordnas av riksorganisationen Unizon och innehåller olika moment som t ex. vad våld är, hur våld förekommer i praktiken men också ämnen som porr, tystnadsplikt och värdegrund tas upp i kursen.

Utöver jourverksamhet arbetar vi proaktivt mot våld i nära relationer. Vid större event på stan försöker vi finnas till och synas. Det kan handla om allt från att ”bara vara” i folkvimlet iklädd profilkläder till att aktivt dela ut visitkort och svara på vanliga frågor.

Vi åker också efter förfrågan ut till myndigheter, skolor och fritidsgårdar och informerar samt anordnar olika aktiviteter så som föreläsningar för både myndigheter och allmänheten i syfte att sprida kunskap om hur man förebygger eller får syn på våld i nära relationer.