Om Vändela

Västerviks kvinnojur Vändela bildades 1984. En av grundarna var barnmorskan Majlis Loftås som såg behovet av en verksamhet för utsatta kvinnor i och utanför Västervik.

Vi är en förening med två grenar – kvinnojouren Vändela och tjejjouren Vändela. Vändela är en politisk obunden ideell förening och allt arbete i jouren utförs ideellt av våra medlemmar.

I starten var jouren öppen dygnet runt och bestod av ett tiotal volontärer. Öppettiderna begränsades senare eftersom volontärerna var yrkesarbetande kvinnor. Idag har Vändela öppet varje dag mellan klockan 20.00 och 22.00 och övrig tid finns telefonsvarare.

Namnet Vändela valdes med tanken om Vänner som Delar sin tid och stöttar varandra. Vi lyssnar på din berättelse och har tystnadsplikt. Du kan också vara anonym om du vill.

Tjejjouren Vändela

Ibland kan livet kännas kämpigt och du kanske behöver någon som lyssnar på dig. Det är inte alltid lätt att prata med kompisar, föräldrar eller till exempel någon på skolan och då kan det kännas skönt att vända sig till en tjejjour istället.

Till tjejjouren Vändela