Det här behöver göras

Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld. Unizon vill se fler bostäder för kvinnofrid och barnfrid. Vi vänder oss till dig som kan påverka bostadsfrågan. För du kan också rädda liv.


Fler lägenheter och sänkta inkomstkrav


Kommuner och privata bostadsaktörer måste bygga fler lägenheter som våldsutsatta kvinnor har råd att bo i, och sänka inkomstkraven så att våldsutsatta kvinnor enklare kan få en ny bostad. 

 


Förtur åt våldsutsatta kvinnor


Både kommuner och privata bostadsaktörer behöver ta ett större samhällsansvar och erbjuda särskilda villkor, så som förtur, till våldsutsatta kvinnor som flytt sina hem.

 


Både tillfälliga och fasta lösningar


För att bedriva ett effektivt kvinnofridsarbete måste kommunerna erbjuda skyddade boenden, utslussningsboenden, försturslägenheter och hyresgarantier.

 

 

Mer samarbete över gränserna


Kommunerna behöver samarbeta mer om bostadsutbyten över kommungränserna och ta fram snabba, flexibla lösningar så att barn kan behålla sina rutiner.


Skulder får inte vara en fotboja


Ta bort kravet på att vara skuldfri för att få en lägenhet, om den som söker har varit utsatt för våld.
Finansiering av jourer på lång sikt


Riksdagen och kommunerna måste tillsammans säkra långsiktig finansiering av lokala eller närliggande kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.