Det här behöver göras

Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld. Unizon vill se fler bostäder för kvinnofrid och barnfrid. Vi vänder oss till dig som kan påverka bostadsfrågan. För du kan också rädda liv.

1.  Förtur till våldsutsatta kvinnor 

Både kommuner och privata bostadsaktörer behöver ta ett större samhällsansvar och erbjuda särskilda villkor, såsom förtur, till våldsutsatta kvinnor som flytt sina hem.


2. Undantag från två-årsregeln

För att få förtur till kommunens allmännytta krävs att kvinnan varit skriven i kommunen i två år. Kvinnor som tvingas fly mäns våld kan oftast inte bo kvar i sin kommun, vilket gör att de inte kvalificerar sig för förtur. Våldsutsatta kvinnor måste undantas tvåårsregeln.

 

3. Inrätta en nationell bostadsförmedling 

Det finns våldsutsatta kvinnor i varje kommun. Kommunerna behöver samarbeta mer om bostadsutbyten över kommungränserna och ta fram snabba, flexibla lösningar så att barn kan behålla sina rutiner. Varje kommun bör bidra med fem lägenheter per år till en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta.

 

4. Skulder får inte vara en fotboja 

Ekonomiskt våld är ofta en del av mäns våld mot kvinnor. Mannen kan ha tagit lån och skuldsatt kvinnan som en del i att utöva makt och kontroll. Ta bort kravet på att vara skuldfri för den som varit utsatt för våld. Kommunerna behöver samarbeta mer om bostadsutbyten över kommungränserna och ta fram snabba, flexibla lösningar så att barn kan behålla sina rutiner.

5. Både tillfälliga och fasta lösningar

För att bedriva ett effektivt kvinnofridsarbete måste kommunerna erbjuda skyddade boenden, utslussningsboenden, försturslägenheter och hyresgarantier.

6. Fler lägenheter och sänkta inkomstkrav 

Kommuner och privata bostadsaktörer måste bygga fler lägenheter som våldsutsatta kvinnor har råd att bo i, och sänka inkomstkraven så att våldsutsatta ensamstående kvinnor har råd att bo i.

 

7. Besittningsrätt för kvinnan

Utgångspunkt måste vara att våldsutsatta kvinnan får besittningsrätt för lägenheten och att förövaren får flytta.