Ett liv fritt från våld ska inte bara vara en dröm

I många svenska kommuner är det här en lägenhet som inte finns på riktigt. I många svenska kommuner tvingas våldsutsatta kvinnor att stanna hos förövaren för att ha någonstans att bo. I många svenska kommuner ser och hör barn pappas våld mot mamma.

Statistiken talar tydligt. Det är för svårt för våldsutsatta kvinnor att hitta någonstans att bo. Såväl tillfälligt som permanent. För få kommuner ger stöd eller förtur till en egen bostad. Det nationella anslaget saknas helt och att bo kvar i samma kommun som förövaren är att riskera livet. Kvinnor som behöver fly har inget nytt permanent boende att fly till.

För att ge fler kvinnor chans till en ny framtid och skydd från sin våldsamma man behövs fler säkra boendelösningar. Rutiner hos kommuner, fungerande förturssystem hos hyresvärdar och nationella samarbeten. Och det behövs stöd till våra jourer och skyddade boenden. Långsiktig finansiering, rutiner för att säkra barnens skolgång och ett övergripande fokus på vad som är bäst för kvinnorna, inte att göra vinst på deras våldsutsatthet.

Drömboendet med oslagbart läge är bara en vanlig lägenhet. Varken mer eller mindre. Som politiker, tjänsteperson, fastighetsägare eller hyresvärd kan du göra det hemmet till verklighet. Du kan vara vägen ut för kvinnan och barnet som blir utsatt för våld. Varmt välkommen på visning på unizonjourer.se/oslagbartlage!

Olga Persson,

Unizons förbundsordförande