Sponsra oss

Vi letar alltid efter långsiktiga samarbeten med organisationer och företag och just nu är vårt mål att kunna fortsätta ha två anställda i verksamheten.

Pax är en ideell organisation och en del av vår verksamhet sköts av ideella krafter, men vi har också två anställda. De är utbildade och arbetar med stödsamtal och annan stödverksamhet och samordningen av volontärverksamheten.

Tyvärr räcker inte våra resurser alltid till för att ta emot alla som behöver hjälp och vårt mål är att även fortsättningsvis kunna ha två personer anställda. Därför söker vi mer långsiktigt samarbete med företag och organisationer. Vill ditt företag eller organisation vara med och göra det möjligt?

Hör av dig till oss på info@kvinnojourenpax.org eller ring oss på 072–235 29 99.

Därför ska ni sponsra oss

Att sponsra oss ger ditt företag eller organisation möjlighet att göra stor skillnad för utsatta kvinnor och barn här i Nynäshamns kommun. Under 2023 hade vår kvinnojour kontakt med över 40 kvinnor och höll över 300 stödsamtal. Vi hjälper också till rent praktiskt med stöd vid rättegångar, kontakter med polis och sociala myndigheter, att hitta ett eget boende eller med att lösa egen ekonomisk försörjning m,m. Vår tjejjour hade via vår chatt 2020 kontakt med nästan 200 unga tjejer i frågor som bland annat handlar om familj, nedstämdhet och ångest.  

Utöver goodwill och möjlighet att göra skillnad i vårt lokalsamhälle finns det möjlighet att få:

  • Ditt företag eller organisation får synas här på vår webbplats och i våra sociala medier.
  • Få klistermärken och affischer som visar att ni sponsrar oss. 
  • Vi kan hålla föreläsningar eller workshops om exempelvis våldsförebyggande arbete för anställda eller kunder. 

Om ditt företag har andra idéer om hur vi kan samarbeta tar vi tacksamt emot dem. 

Tusen tack för ert stöd!