Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar och skadar, får den utsatta personen att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.

  • Fysiskt våld – Allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag till användande av olika vapen.
  • Psykiskt våld – Nedvärderande kommentarer, verbala kränkningar, hot, isolering, kontroll, förföljelse, utpressning som successivt leder till psykologisk nedbrytning.
  • Sexuellt våld – Våldtäkt, sexuella övergrepp, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot din vilja. 
  • Ekonomiskt våld – Du får inte ha hand om dina egna pengar, du har ingen insyn i familjens ekonomi eller tvingas att spendera dina pengar mot din vilja. 
  • Materiellt våld – Förstörelse eller hota om förstörelse av privata ägodelar, t.ex skadegörelse av möbler och föremål, misshandel av djur.
  • Latent våld – Ilska som visar sig i kroppshållning, röstläge, blickar som skapar rädsla och upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser.
  • Hedersförtryck – Du får inte bestämma vem du ska gifta dig med, du får inte umgås med pojkar eller vilka kompisar du vill. Kontroll av sexualitet och rörelsefrihet. Familjens heder är viktigare än vad du själv vill och mår bra av.