Vilka är vi

Sthlm Väst tjej- och kvinnojour...

... är en partipolitiskt obunden ideell förening som startades 2007. I föreningens uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Jouren driver ett skyddat boende som utför uppdrag i enlighet med SoL, samt en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn får stöd och rådgivning.

Verksamheten består av ett kansli med anställda, volontärer samt en ideell styrelse.