Vårt stöd till dig

Är du eller har du varit utsatt för våld i en nära relation?

Vi finns till för dig som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Vi finns där för dig och dina barn anonymt med råd och stöd via telefon, e-post eller genom vår samtalsmottagning. Vi erbjuder skyddat boende om du fått det beviljat genom socialtjänsten. Vi kan stötta dig i kontakten med socialtjänsten eller andra myndigheter om du önskar. Det är du själv som bestämmer vad du vill ha hjälp med.

Tveka inte att kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig. Du når oss på 0730- 74 94 74 (tisdag-torsdag mellan kl 08.30 – 16.30. Hjälpen vi erbjuder är kostnadsfri, vi har tystnadslöfte och du har alltid rätt att vara anonym i din kontakt med oss.

Stöd till tjejer

Chatta med oss, tisdagar och torsdagar mellan kl 17.00 - 19.00.

Juridiskt stöd

I samarbete med Advokatbyrån Rebecca Lagh kan vi erbjuda juridiskt stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och vi finns där för dig och dina barn i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.

I brottmål genom att advokaterna hjälper till att förklara hur en
polisutredning går till, hjälper dig med polisanmälan och är ditt målsägandebiträde i brottmålet. Detta är givetvis kostnadsfritt.

Rör behovet av juridiskt stöd/råd frågorna vårdnad, boende eller umgänge så är alltid det inledande samtalet kostnadsfritt. Därefter finns det ofta hjälp att bekosta tvister, antingen via försäkringsbolag eller via staten.