Föreläsning för skolor

Vi erbjuder följande kostnadsfria föreläsningar för alla skolor inom Luleå Kommun

Boka en föreläsning

Har du frågor eller vill boka en föreläsning skickar du ett mail till Bokning@tjejjourenlulea.se 

För bokning anger du:

 • Vilken föreläsning du vill boka
 • Skola/ungdomsgård/förening/övrigt
 • Årskurs eller ålder på gruppen 
 • Datumförslag
 • Kontaktuppgifter

 

Vi erbjuder följande föreläsningar:

Vad är egentligen feminism och varför finns den? Under detta pass dyker vi in i frågor som rör feminism och jämställdhet. Vi går igenom vad kvinnorörelsen förändrat och hur rörelsen fortsätter vara en viktig ifrågasättare vårt samhälle. Passet tar även upp Sveriges jämställdhetsmål och kvinnokonventionen.

 • Passet tar 60-90min med möjlighet till paus
 • Gärna en deltagande lärare
 • Vi behöver en projektor samt internet

 

Hur vet en om en lever i en schysst och bra relation?
Under detta pass pratar vi både vad som kännetecknar en sund relation men även varningstecken på en oschysst relation. Vilka olika former av våld som en kan vara utsatt för i en dålig relation och vad du som kompis kan göra om du misstänker att din kompis är utsatt i sitt förhållande.
Passet innehåller även diskussionsövningar för att kunna arbeta mot fördomar och öka kunskap om våld i ungas partnerrelationer.

 • Passet tar 60-90min med möjlighet till paus
 • Gärna en deltagande lärare
 • Vi behöver en projektor samt internet

Ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla. Materialet består av filmer och övningar som erbjuder verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller.


Vår rekommendation är att arbeta med klassen under minst 3 pass med Machofabrikens material. Passen ska även följa en kronologisk ordning.
Val av pass sker i samråd med lärare. (Vi skickar lista och info om kapitel och pass vid önskan om bokning av Machofabriken).

 • Varje pass tar 60-90min med möjlighet till paus
 • Gärna en deltagande lärare
 • Vi behöver projektor och internet

Få ökad förståelse för begreppet samtycke i praktiken
Få en känsla för att samtycke är en självklarhet i sexuella situationer
Få en känsla av ansvar och delaktighet i kampen mot sexuellt våld
Få verktyg för att problematisera och reflektera kring samtyckesrelaterade situationer

 • Passet tar 60-90min med möjlighet till paus
 • Gärna en deltagande lärare
 • Vi behöver en projektor samt internet

Härskartekniker är så vanliga att vi knappt ens märker när vi utsätts för dem. Men precis som ordet säger, handlar det om att visa sin makt.
Härskartekniker används av den som känner sig överlägsen för att få andra att känna sig underlägsna, exempelvis vuxna mot barn, äldre mot unga, män mot kvinnor. 
Under passet jobbar vi med att hitta motstrategier för de olika härskarteknikerna i form av filmklipp, övningar, diskussioner. 

 • Passet tar 60-90min med möjlighet till paus
 • Gärna en deltagande lärare
 • Vi behöver en projektor samt internet

Digital föreläsning

Vi har ett urval med digitala föreläsningar till skolor, kontakta oss för att veta mer!