Föreläsning för skolor

Vi erbjuder en bred repertoar av kostnadsfria föreläsningar för alla högstadie- och gymnasieskolor inom Luleå Kommun

Vill du boka oss till din klass? 

Boka en föreläsning genom att mejla till bokning@tjejjourenlulea.se 

För bokning anger du:

 • Vilken föreläsning du vill boka
 • Årskurs eller ålder på gruppen 
 • Datumförslag
 • Kontaktuppgifter

 

Varje föreläsning tar 60min och för att kunna komma ut till eran skola behöver vi:

 • En deltagande lärare
 • Fungerande projektor med ljud
 • Tillgång till internet

 

Från den 1 juli 2022 har formuleringarna om gymnasieskolans uppdrag och övergripande mål och riktlinjer ändrats i Lgy11. Detta gäller framför allt kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, tidigare kallar sex- och samlevnad, formuleringar om jämställdhet och ett större ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.

Tjejjouren Luleå erbjuder en rad olika föreläsningar om olika ämnen kopplade till läroplanen. Dessa pass kan bokas enskilt eller flera under en längre tid.

Läs mer om föreläsningarna vi erbjuder:

Vad är könsnormer och hur påverkar dessa normer våra liv? Tillsammans med eleverna går vi under detta pass igenom egenskaper och attribut vi uppfattar som manliga och kvinnliga, samt kopplar dessa till trender vi kan se i tjejer, kvinnor, killar och mäns liv.

Detta pass jobbar framför allt mot följande uppdrag, mål och riktlinjer från de inledande delarna av läroplanen för gymnasiet, som började gälla hösten 2022:

 1. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om könsmönster och hur de kan påverka människors livsval och livsvillkor. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska hur normer, värderingar och strukturer kan begränsa kvinnors och mäns makt att forma såväl samhället som sina egna liv
 2. Det är skolans ansvar att varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att kritiskt granska normer, påståenden och förhållanden
 3. Läraren ska synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter och val

Ingen föds till våldtäktsman eller mördare. I det här passet går vi igenom våldspyramiden som vi, tillsammans med många andra, använder för att illustrera hur våldsbrott ofta föregås av andra våldsamma handlingar och attityder. Vi går igenom olika typer av våld och pratar om hur man kan bemöta våld tidigt genom att till exempel säga ifrån vid sexistiska skämt, när någon blir kallad hora, när bilder cirkulerar online, när någon tafsar på en annan person etc.

 

Detta pass jobbar framför allt mot följande uppdrag, mål och riktlinjer från de inledande delarna av läroplanen för gymnasiet, som började gälla hösten 2022:

 1. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas
 2. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om könsmönster och hur de kan påverka människors livsval och livsvillkor. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska hur normer, värderingar och strukturer kan begränsa kvinnors och mäns makt att forma såväl samhället som sina egna liv
 3. Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor

Hur vet en om en lever i en schysst och bra relation? Under detta pass pratar vi om olika former av våld som en kan vara utsatt för i en dålig relation, vilka varningstecken som finns och vad kompisarna kan göra om de misstänker att någon är utsatt för våld i sitt förhållande.

Passet innehåller diskussionsövningar för att kunna arbeta mot fördomar och öka kunskap om våld i ungas partnerrelationer.

 

Detta pass jobbar framför allt mot följande uppdrag, mål och riktlinjer från de inledande delarna av läroplanen för gymnasiet, som började gälla hösten 2022:

 1. Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande i utbildningen får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer
 2. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas

Vad betyder egentligen begreppet samtycke? Och hur fungerar det i praktiken? Under detta pass diskuterar vi samtycke och vart gränsen mellan sex och övergrepp går. Deltagarna får problematisera och reflektera över hur man känner av och respekterar andras gränser.

Passet är också ämnat att förmedla en känsla av ansvar och delaktighet i kampen mot sexuellt våld.

Detta pass jobbar framför allt mot följande uppdrag, mål och riktlinjer från de inledande delarna av läroplanen för gymnasiet, som började gälla hösten 2022:

 1. Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande i utbildningen får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer
 2. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke

Vad är porr och hur påverkar porren den som tittar, en eventuell partner, och de som medverkar i porr? Under detta pass går vi igenom hur porr påverkar hjärnan och ger dopaminkickar, och hör vittnesmål om hur porrkonsumtion kan påverka livet på olika sätt. Vi visar också kopplingarna mellan porr och prostitution.

Detta pass jobbar framför allt mot följande uppdrag, mål och riktlinjer från de inledande delarna av läroplanen för gymnasiet, som började gälla hösten 2022:

 1. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi
 2. Alla som arbetar i skolan ska i skolans arbete med normer och värden uppmärksamma de möjligheter och risker som den ökande digitaliseringen medför
 3. Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor

Härskartekniker är så vanliga att vi knappt ens märker när vi utsätts för dem. Men precis som ordet säger, handlar det om att visa sin makt.
Härskartekniker används av den som känner sig överlägsen för att få andra att känna sig underlägsna, exempelvis vuxna mot barn, äldre mot unga, män mot kvinnor. 
Under passet jobbar vi med att hitta motstrategier för de olika härskarteknikerna i form av filmklipp, övningar, diskussioner. 

Har du funderingar?

Funderar du på vilken föreläsning som passar bäst för dig? Eller hittar du inte det du är ute efter? Om du har frågor om någon av föreläsning och upplägg eller önskemål utöver det som presenteras ovan är du välkommen att höra av dig till oss på kontoret. Mejla direkt till vår verksamhetssamordnare Felicia, felicia@tjejjourenlulea.se