För vuxna/föräldrar

Boka oss till ett föräldramöte eller liknande!

För bokning anger du:

  • Vilken föreläsning du vill boka
  • Datumförslag
  • Kontaktuppgifter

Vi erbjuder följande föreläsningar för vårdnadshavare:

Under denna föreläsning berättar vi om barn och ungas utsatthet på nätet, hur vi som vuxna kan prata mer med våra barn om nätet och hur vi vuxna kan göra för att skydda barnen från övergrepp.

Föreläsningen ger även konkreta verktyg för att förebygga övergrepp och kränkande beteende samt skydda barnen genom rätt inställningar och förhållningssätt.

Tid: 1-1,5 timmar  

Utrustning: Projektor

Kostnad: All verksamhet inom Luleå kommun är gratis. Utanför kommungränsen gäller reseersättning 20 kr/mil samt en fast kostnad för föreläsningen.

Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger i sin kortanalys från 2018 att 23% av tjejerna och 14% av killarna har varit utsatta för brott i en relation. I en studie från 2021 svarar nästan 60% av de ungdomar som ingick i studien ja på frågan om de utsatts för våld en eller flera gånger i en nuvarande eller tidigare relation. Vi vet sedan tidigare studier att vuxenvärldens reaktioner och stöd är avgörande för de unga.

Under denna föreläsning går vi igenom olika former av våld som förekommer i ungas parrelationer. Varför kunskapen är låg kring våld i ungas parrelationer både bland unga såväl som vuxna. Föreläsningen ger även konkreta verktyg för vilka varningstecken som bör uppmärksammas och hur du som vuxen bemöta din ungdom blir utsatt för våld i sin relation.

Tid: 1-1,5 timmar  

Utrustning: Projektor

Kostnad: All verksamhet inom Luleå kommun är gratis. Utanför kommungränsen gäller reseersättning 20 kr/mil samt en fast kostnad för föreläsningen.