Information om ätstörningar

19:e aug 2021

Det finns flera olika former av ätstörningar men det innebär i de flesta fall att du tänker mycket på vad du äter och på hur din kropp ser ut. Det syns inte alltid på utsidan att en person lider utav en ätstörning utan det kan vara lika mycket psykiskt som fysiskt. 

En ätstörning kan ta sig uttryck på flera olika sätt och handlar alltså inte alltid om att en person slutar äta. En ätstörning kan innebära att man gör sig av med maten som man äter genom att till exempel kräkas eller träna överdrivet mycket. Det kan också handla om att man undviker att äta vissa saker. Ätstörningar är ofta starkt kopplade till ångest och ett behov av att äta på ett visst sätt för att undvika känslor av ångest. Det har ofta att göra med ett behov av kontroll som ger sig uttryck i en kontroll av mat eller träning.

Om du känner igen dig i något av nedanstående symtom skulle det kunna vara ett tecken på att du lider av en ätstörning:

  • Du är fixerad av hur din kropp ser ut och vad du äter.
  • Du gör dig av med maten efter att du ätit genom att t.ex. kräkas eller träna mycket.
  • Du känner stark ångest i samband med mat och måltider. 
  • Du hetsäter, dvs äter väldigt stora mängder under kort tid. 

Andra symtom som kan komma med en ätstörning är till exempel ångest, depression eller svårigheter att koncentrera sig.  

Texten ovanför är baserad på information från 117 vårdguiden, där du kan läsa mer om olika sorters ätstörningar och även hur det är att vara anhörig till någon som lider av en ätstörning. 

Om du tror att du själv eller någon i din närhet skulle kunna lida av en ätstörning så finns det hjälp att få! Du kan höra av dig till din ungdomsmottagning eller vårdcentral för att få stöd. Du kan också skriva till våran chatt för att prata med någon av oss på tjejjouren. 

Kom ihåg att din kropp är bra precis som den är och att det inte finns något som helst “rätt” eller “fel” när det kommer till hur vi ser ut!