Kropp

Genom ofrivilligt konsumerande av viktminskningsreklam, smalhetsideal och body shaming formar vi omedvetet ohälsosamma idéer om vad en frisk kropp innebär. Kroppsförakt som sätter djupa spår på hur vi ser på våra egna kroppar. Tyvärr är konsekvenserna av detta många. Kroppskomplex och kroppsförakt kan se annorlunda ut hos oss alla, men det är viktigt att åskådliggöra vad samhället har för påverkan på sättet vi pratar och tänker om våra kroppar. Förutom påverkan av yttre faktorer i vårt förhållande till den egna kroppen finns det dessutom en hel värld inom oss att ha kunskap om. Vad händer i puberteten egentligen? Varför får man humörsvängningar och hur fungerar olika mensskydd? Här nedan kommer vi samla texter rörande dessa frågor. Häng med!