Intersektionalitet

24:e jan 2021

Intersektionalitet handlar om maktordningar och diskrimineringsgrunder inom olika grupper. Även om alla kvinnor är strukturellt förtryckta så finns det också skillnader kvinnor emellan. Alla kvinnor har inte samma förutsättningar och möjligheter, även om vi bor i jämställt som Sverige. För att förstå och jobba med jämställdhet är detta perspektiv väldigt viktig, för att vissa kvinnor behöver lyftas mer. Det går alltså inte att exklusivt analysera kvinnor som en homogen grupp, det finns helt enkelt för många dimensioner av förtryck inom gruppen. 

   

Länkar som beskriver och definierar intersektionalitet vidare:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet

https://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2014/10/sou-201434/