Sexism

Sexism innebär förtrycket som baseras på ojämlikheterna baserat på könen. Sexism kan komma ta sig uttryck på många olika sätt. Vi vill under den här kategorin lyfta de olika sätt sexismen påverkar tjejer och samhället.