Skyddat boende

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld, har rätt till skydd och stöd. Vårt skyddande boende har skyddsnivå 1 och är bemannat helgfria vardagar 08:00-16:00. Övriga dagar, ideell verksamhet. Alla placeringar till vårt skyddade boende, går via socialtjänsten.

Vårt skyddade boende

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld, har rätt till skydd och stöd. Kommunerna har ett ansvar att ordna ett skyddat boende till den som inte kan bo kvar hemma. Vårt skyddande boende har skyddsnivå 1 och är bemannat helgfria vardagar 08:00-16:00. Övriga dagar och tider, volontär verksamhet.

Lediga platser? - Det finns för närvarande lediga platser hos oss!

Ingår i dygnskostnad

 • Kris & stödsamtal
 • Hot & riskbedömning SARA, PARTRIARK, SAM & FREDA
 • Inskrivningssamtal
 • Handlingsplan för boende och medföljande barn
 • Kan erbjuda Trappansamtal och COS (Circle Of Security) via extern part
 • Behjälpliga med olika skrivelser, ansökningar eller överklagan
 • Vi följer med som stöd till polis, advokat, rättegångar, socialtjänst m.m i närliggande kommuner
 • Vardagsjuridik
 • Behjälpliga med att söka sjukvård, inköp av kläder och mat
 • Hjälp och stöd till olika samhällsfunktioner
 • Kontakta eventuell förskola/skola
 • Aktiviteter för de boende
 • Barnansvarig och barnverksamhet
 • Uppföljning och avslutande samtal med boende och barn

Kvinnojouren förbehåller sig rätten att ändra priset om behovet för den boende är större än överenskommet. Det sker när planen för genomförande upprättas, tillsammans med boende, ansvarig kommun och kvinnojouren (vilket ska ha skett inom 14 dagar från inflyttningsdatum).

Den boende ska ha mat och busspengar för de första fem dagarna vid placering. Om det saknas, förbehåller sig kvinnojouren att fakturera för utlägg.

Kvinnojouren kan ej vara behjälpliga med skyddat boende om det finns ett pågående missbruk eller om personen lider av omfattande psykisk ohälsa och är suicidbenägen.

Vi tar emot husdjur!

Kostnader

 • Fast dygnskostnad: 2 000kr/dygn och 500kr/barn
 • För boende under enbart ett dygn, faktureras det för tre dygn
 • Tilläggskostnader:
  • 200 kr/dygn extra om behovet är större än enligt överenskommelse
  • 650 kr/timme vid behov av andra stödinsatser
  • 1 500 kr vid hämtning inom en radie på 15 mil tur & retur (Annars 100:- extra per mil), i mån om tid
  • Vid flytt till egen bostad, tillkommer en avgift om 2 000 kr för diverse inköp och annan praktisk hjälp
  • Tolkkostnader står placerande kommun för