Engagera dig

Du kan göra skillnad med oss! Bli volontär, var en förebild eller samverka med oss för att unga ska få bättre förutsättningar.

Varför ska du engagera dig för unga

Barns och ungas psykiska hälsa ses i dag som en av vår tids stora samhällsutmaningar. En av tre elever utrycker att de mår dåligt. Många mår dåligt utan att det syns utåt och får inte den hjälp de behöver. Många gånger saknas en vuxen att prata med.

Det ställs allt högre krav på unga som tvingas hantera stress och press som de inte är mogna för. Det kan leda till psykisk ohälsa som trötthet, sömnproblem, huvudvärk, ångest och en känsla av ensamhet eller att inte duga. Rätt stöd och hjälp kan vara livsavgörande.

Att engagera sig har även andra fördelar

Förutom känslan att göra något meningsfullt för någon annan, skapas ofta en fin gemenskap när vi samverkar med andra som brinner för samma sak. Det utvecklar, berikar och skapar nya möjligheter. Vi blir starkare tillsammans. 

Du behövs och kan göra stor skillnad.