Välkommen till Trygg Ungdomsjour!

Trygg Ungdomsjour är en underorganisation hos Kvinno- och tjejjouren Måna som är en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet som startade 2023 ur Kvinnojouren Måna. Vi riktar vårt arbete till ungdomar i åldrarna 10-21år. Vi arbetar förebyggande på skolor från fjärde klass och uppåt, vi har en chatt som är öppen ett tillfälle i veckan och vi erbjuder workshops och föreläsningar till föreningar, arbetsplatser och andra organisationer/ verksamheter.