Vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" - Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

Enligt en kunskapssammanställning som Brå (Brottsförebyggande rådet) har gjort kan man se att det finns tydliga likheter blad våldet som förekommer i vuxnas parrelation och ungas parrelation. Skillnaden är att det anses mer skadligt under ungdomen och måste tas på lika stort allvar som vuxnas. Anledningen till det är att under sina ungdoms år skapar sin identitet, det sker en intensiv social inlärning och man skapar en ökad självständighet till sina föräldrar och det kan påverka övergången till vuxenlivet. 

Enligt tidigare forskning "56 procent av tjejerna utsatts för psykiskt våld via digitala medier och 46 procent för psykiskt våld ansikte-mot-ansikte, av en nuvarande eller tidigare partner. Bland tjejerna hade 20 procent utsatts för fysiskt våld och 44 procent för sexuellt våld. Bland killarna hade 42 procent utsatts för psykiskt våld via digitala medier och 34 procent för psykiskt våld ansikte-mot-ansikte. 13 procent bland killarna hade utsatts för fysiskt våld och 10 procent för sexuellt våld av en nuvarande eller tidigare partner." (Brå.se)

Det finns olika typer av våld. Våldet som är beskrivet nedan är bara några få exempel av en mängd olika våldshandlingar. 

Fysiskt våld

 • Slag med handflata, knytnäve
 • Slag med hjälpmedel ex kniv, skärp, sladd etc 
 • Få saker kastade på sig 
 • Hålla fast

Psykiskt våld

 • Nedvärderingar
 • Hot om våld 
 • Verbala trakasserier 
 • Kontrollera 

Sexuellt våld

 • Våldtäkt
 • Sexuell handling utan samtycke
 • Bli tvingad att titta på porr

Socialt våld

 • Frihetskränkning 
 • Exkludering från vänner, grupp eller sammanhang 

Ekonomiskt våld 

 • Inte bli tillåten att ha kontroll över sin egen ekonomi 
 • Ta lån i sin partners namn 

Våld på nätet 

 • Hota att sprida nakenbilder 
 • Trakassera på tex Instagram 
 • Ta kontakt med barn i sexuellt syfte på nätet (Grooming)

Materiellt våld 

 • Förstöra någons kläder eller saker
 • Misshandla vara elak mot djur 

Vill du komma i kontakt med oss? Kontakta Cristin

Cristin

Möllberg

Verksamhetsutvecklare

Ung i Sörmland

Rapport- Ung i Sörmland

1.6MB