Till dig som står bredvid

"Märker du att din syster slutat höra av sig efter att hon blev tillsammans med sin nya partner?"

"Följer hen aldrig med när ni ska fika efter skolan längre?"

"Hämtar han alltid henne när hon slutar?"

"Hör du saker som om din kompis som gör dig orolig?"

 

Misstänker du att en vän/syster/klasskompis är utsatt för våld i sin parrelation? Du kan kontakta oss för att få stöd i hur du ska hantera detta. Vi har tystnadsplikt och du har möjlighet att vara anonym. Vi kan hjälpa dig med hänvisningar till annan instans om så skulle behövas.

Våld i ungas parrelation är lika allvarligt om inte mer allvarligt än våld i vuxnas parrelation. VI tar det du säger på allvar och hjälper till på det sättet vi kan. 

 

Vad kan du göra?
Det är jättebra att ta kontakt med en ungdomsjour eller tjejjour som är kunniga i dessa frågor. Ovanstående påståenden kan vara tecken på att allt inte står rätt till med din vän/granne/klasskompis. Det viktigaste du kan göra som anhörig är att fråga. Fråga hur hen mår, om det är något hen vill prata om. Skuldbelägg aldrig och visa att du finns där när och om hen är redo att prata med dig.

Ring oss för stöd och rådgivning i dessa frågor, 073 201 43 93.