Våldsförebyggande arbete

Vårt förebyggande arbete utgår från fjärde klass och uppåt och erbjuds till alla skolor i Strängnäs kommun. Det våldsförebyggande arbetet varierar beroende på ålder på eleverna men fokuserar på våld, våld på nätet, sex & samtycke, vi har färdiga workshops serier men vi anpassar såklart så att det passar era elever. Kontakta oss så berättar vi mer.

”För Unizon innebär våldsförebyggande arbete att arbeta strukturerat för att motverka alla typer av våld, huvudsakligen med tidiga insatser innan våldet skett. Målet är ett jämställt samhälle fritt från våld och Unizon anser att det krävs en feministisk utgångspunkt för att uppnå detta. Då män utgör en majoritet av förövarna inom våldsbrottsstatistiken och har mest ekonomisk och politisk makt i samhället krävs det en maktanalys för att uppnå verklig förändring. För en effektiv våldsprevention är det centralt att utmana stereotypa könsroller och bryta kopplingen mellan manlighet och våld.” (Unizon.se)

För bokning & mer info

Cristin

Möllberg

Verksamhetschef