Barn och ungas rättigheter

Alla barn har samma rättigheter och lika värde och alla barn har rätt att skyddas mot våld. Det är några viktiga punkter i Barnkonventionen. Läs mer här om dina rättigheter.

I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Den innehåller bestämmelser om barns rättigheter. I den står till exempel att alla barn har rätt att skyddas från våld och att barns bästa alltid ska komma först. 

Alla under 18 år räknas som barn och har särskilda rättigheter enligt Barnkonventionen. Kanske har ni pratat om den i skolan? Här kan du läsa hela Barnkonventionen.

Unizons jourer stöttar många barn och unga varje år. En del bor med sin mamma på skyddat boende, andra chattar med en tjejjour. Kvinnojouren Karlskrona har en fin lista med saker som är viktiga att komma ihåg när det gäller dina rättigheter:

Du har rätt att

 • Vara som du är och tycka om dig själv
 • Både känna och visa dina känslor
 • Be om hjälp, stöd och tröst hos vuxna
 • Få respekt för vad du tycker och tänker
 • Göra misstag
 • Bli behandlad med respekt
 • Vara stolt över dig själv
 • Säga ”jag vet inte”
 • Säga ”jag förstår inte”
 • Ändra dig
 • Få vara barn och leka
 • Att själv ta ansvar för vad du gör
 • Att få må bra, fast andra mår dåligt

Vill du prata med någon?


Ingen fråga är för stor eller för liten. Våra jourer stöttar och lyssnar. Det är gratis att höra av dig och du behöver inte säga vem du är. Här kan du hitta en jour att chatta med!