Vad är en tjej- och ungdomsjour?

Tjejjourer och ungdomsjourer finns för dig som är ung som behöver någon att prata med. Läs mer om våra jourer här!

Tjejjourerna och ungdomsjourerna arbetar med att stötta och peppa dig som är ung och som behöver någon att prata med. Du kan till exempel chatta med en jour, det är gratis och du behöver inte säga vem du är. Du kan mejla eller ringa och du kan få stödsamtal på en jour. Ingen fråga är för stor eller för liten, så tveka inte att höra av dig!

Tjejträffar, jouren i skolan, påverkan

Förutom att stötta dig som är ung så jobbar tjejjourerna och ungdomsjourerna aktivt för att våld, hot och trakasserier ska stoppas. Jourerna gör det genom att påverka för tjejers rättigheter, till exempel i debattartiklar, i kontakt med politiker och på sociala medier.

Jourerna håller också pass på skolor och idrottsklubbar om exempelvis samtycke, normer, våld, sex och sexualitet. Om du vill att en jour ska besöka din skola, fritidsgård eller idrottslag så kan du mejla tjej- eller ungdomsjouren som finns i din kommun och be dem kontakta personalen eller ledaren för att prata vidare om det är möjligt att de besöker er. En del jourer har läger och tjejträffar, sök efter din närmsta jour här.

Vem jobbar på jouren?

De som är aktiva inom tjejjourer och ungdomsjourer kan vara volontärer som gör detta på sin fritid eller anställd personal på jouren. Jourerna har tystnadslöfte vilket betyder att de inte pratar med andra om vad du och jouren har pratat om.

Ordet jour

När man hör ordet jour kanske man tänker på något som är jouröppet, alltså öppet dygnet runt, eller på att arbeta jour, alltså att man är beredd att hoppa in och arbeta om det behövs. Tjejjourerna och ungdomsjourerna finns beredda att stötta alla som behöver stöd, vi har inte öppet dygnet runt men ofta på kvällar och helger när annat är stängt. 

Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i Sverige. Vuxna kvinnor vänder sig ofta till en kvinnojour om de behöver stöd eller skydd, medan barn och unga ofta vänder sig till en tjej- eller ungdomsjour för stöd.

Om du har fler frågor om vad en jour är eller gör så får du gärna kontakta Unizonjourer.se genom att mejla oss på info@unizon.se