Abort

Abort innebär att avbryta en graviditet. Det är alltid du som bestämmer om du vill göra abort eller inte. Behöver du någon att prata med finns jourerna här för dig.

Vad är en abort?

Att göra en abort betyder att man avbryter en graviditet. 

Hur går en abort till?

Det finns två sätt att göra en abort på:

  1. Medicinsk abort
  2. Kirurgisk abort

Medicinsk abort

Medicinsk abort är den vanligaste metoden vid abort och det är en metod som kan användas från vecka 1 till och med sista veckan man får göra abort, alltså vecka 18.

En medicinsk abort går till så att du bokar en tid hos en abortmottagning – dessa kan finnas både på vårdcentral, barnmorskemottagning eller gynekologisk mottagning. Kika i kommunen där du bor vart just din närmsta mottagning ligger.

Vid besöket så får du göra ett ultraljud där man tittar på i vilken vecka du ser ut att vara i. Veckan bestämmer vilken metod som kommer att användas vid aborten. Ibland kanske du till och med vet vilken vecka du är i, och kan säga det till personalen.

Om ni kommer fram till att du vill genomgå en medicinsk abort så kommer du att få ett piller som du sväljer och som startar igång aborten. Ett par dagar senare får du komma tillbaks och ta ett nytt läkemedel som gör att livmodern drar ihop sig och pressar ut graviditeten ur kroppen. Det kommer då att komma en del blod och det är vanligt att blöda i ungefär 2 veckor. I början är blödningen ungefär som en mens eller kanske lite mer, sedan avtar den. En del kan blöda längre. Huvudsaken är att blödningarna minskar mer och mer med tiden.

Du stannar kvar på mottagningen ett par timmar så vårdpersonalen ser att aborten kommer igång och hjälper dig om du har ont eller mår dåligt. Det brukar ta ett par timmar från det att du tar läkemedlet tills att den första blödningen kommer. Det kan göra ont när kroppen stöter ut graviditeten, men i så fall får du smärtlindring. Du får nästan alltid komma hem samma dag.

Ibland kan du få ta den andra omgången tabletter hemma, en så kallad hemabort. Då rekommenderas det att du har sällskap av någon du tycker om och som du litar på som kan hjälpa dig om du behöver det.

Oftast får du med dig ett graviditetstest hem, som du kan göra efter 3 – 4 veckor för att säkerställa att allt har gått bra och att du inte längre är gravid.

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort kan användas till graviditetsvecka 12 eller 13, men oftast inte under väldigt tidig graviditet. Att göra en kirurgisk abort är ungefär som en mindre operation och går relativt snabbt. Ibland får du först ett läkemedel som mjukar upp livmoderhalsen och som gör det enklare för läkaren att utföra aborten. Läkemedlet kan tas på olika sätt. Det finns sådant som du för in i fittan, eller sådant som du lägger under tungan.

Du blir sedan nersövd och läkaren för då in ett verktyg i livmodern som är kopplat till en sug. Försiktigt sugs foster och moderkaka ut ur livmodern.

Efteråt får du stanna kvar på mottagningen i några timmar för att vila. Efter en kirurgisk abort blöder du vanligtvis mindre än efter en medicinsk abort.

Texter skrivna med stöd av 1177

När får man göra en abort?

I Sverige har vi en abortlagstiftning som säger att alla som vill göra en abort ska få rätt att göra det, oavsett vilken anledning som ligger till grund för det beslutet. Det är du som är gravid som bestämmer om du vill göra abort eller inte – ingen partner, förälder, läkare eller någon annan har rätt att bestämma varken om du ska göra abort eller inte göra abort. Det är du som bestämmer!

Abort om du är under 18 år

Även om du är under 18 år är det du själv som bestämmer om du vill göra abort. Personalen på abortmottagningen har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om ditt besök. Men om du är under 18 år brukar personalen föreslå att någon vuxen hemma får veta att du ska göra en abort. Det kan vara bra med någon som kan vara ett stöd för dig både före och efter aborten. 

Går det inte att berätta hemma att du ska göra en abort kan du kanske berätta det för någon annan vuxen som du litar på. Det kan vara en släkting eller någon annan närstående, eller en kurator eller skolsköterska. Ju närmare 18 år du är ju mindre har de vuxna som ansvarar för dig rätt att få veta om dina kontakter med vården. 

Att göra abort ska inte innebära att du försätts i en situation där du kan råka illa ut. Men i vissa situationer händer det att vårdpersonalen måste ta kontakt med någon vuxen som ansvarar för dig, exempelvis om du hamnat i en situation där du kan fara illa. Ett sådant exempel är om du blivit gravid till följd av ett sexuellt övergrepp eller om vårdpersonalen på andra sätt misstänker att du inte har det bra i din vardag.

Du ska inte behöva gå runt och vara rädd för vad som kan hända om du gör en abort. Personalen är oftast snälla och har för vana att träffa unga människor som precis som du vill göra en abort.

Behöver jag göra abort om jag inte är ihop med den jag är gravid med?

Nej. Du behöver inte göra en abort om du inte vill bara för att du inte lever ihop med eller är tillsammans med personen som du blivit gravid med.

Det finns massor av sätt att lösa en sådan situation på. Antingen genom delad vårdnad om ni båda vill det – alltså att ni delar på ansvaret över barn och föräldraskap. Det kan också vara så att du vill behålla barnet medan killen inte vill det. Du kan då välja att fullfölja graviditeten ändå och själv ta ansvar över barnet.

Ta råd av din barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning om detta är något som du vill diskutera vidare med någon professionell. Du kan även vända dig till landets tjej- och ungdomsjourer för stöd.

Jag känner mig inte redo att bli förälder men jag vill inte göra abort

Att få ett besked om att vara gravid kan starta igång många känslor - allt ifrån rädsla, sorg, panik, glädje och nyfikenhet. Det är också vanligt att man börjar fundera på sitt liv – är jag redo för detta stora steg? Kan jag ta ansvar över ett barn? Hur kommer mitt liv bli nu om jag väljer att behålla barnet?

Det tar ofta tid innan du kan känna glädje inför att du ska bli förälder. Mycket i livet kommer att förändras med att få ett barn, det är viktigt att vara medveten och beredd på det och att du kommer att behöva göra uppoffringar. Men många som är föräldrar vittnar om att man med tiden som barnet växer i magen så utvecklas en relation till barnet som gör att situationen känns självklar.

Dessa känslor varierar stort såklart från person till person, men få är redo direkt vid beskedet.

Det är såklart också bra om man har goda förutsättningar att ta hand om ett barn, att exempelvis ha egen försörjning och en lägenhet. Men i Sverige så har du rätt enligt lag att få hjälp med ditt föräldraskap och alla barn har rätt till en trygg och stabil tillvaro. Det betyder att samhället har skyldigheter att hjälpa dig att kunna ta hand om ditt barn om du skulle besluta dig för att behålla det.

Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun om du vill prata vidare om vilka alternativ som finns och vilken rätt du har till hjälp och stöd.

Texter skrivna med stöd av 1177 Vårdguiden

Vill du prata med någon?

Chatta eller prata i telefon med oss – ingen fråga är för stor eller för liten. Våra jourer har öppet varje dag. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är.

Hitta stöd