Funktionsnedsättningar

Alla människor är olika och funkar olika. Här kan du läsa om olika sorters funktionsnedsättningar. Behöver du någon att prata med finns jourerna här för dig.

Samhället förväntar sig ofta att alla ska vara likadana och att alla människor fungerar likadant. Att ha en hörselnedsättning, synnedsättning, sitta i rullstol eller leva med någon form av kognitiv diagnos kan göra det kämpigare att ta sig igenom livet på grund av att samhället inte är utformad för att passa alla människors olika behov och kroppar.

Oavsett din funktionsförmåga har du rätt att behandlas bra och ingen har rätt att vara elak eller diskriminera dig på grund av din funktionsnedsättning. Här kan du få hjälp och hitta information om du blivit diskriminerad på grund av din funktionsnedsättning.

Man kan leva med antingen fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar – eller både och! Detta betyder att man på vissa kan se att någon lever med en funktionsnedsättning, medan på andra kan man inte alls det. 

Vilka ord ska man använda om personer med funktionsnedsättningar?

En del med funktionsnedsättningar vill att man kallar dem funkis, funktionsvarierade, normbrytare, funktionsnedsatta eller crips. Vi tycker det är viktigt att respektera den som har funktionsnedsättningen vad hon/han vill bli kallad. Så fråga istället för att anta!

Det finns också olika sätt att beskriva om det är ett hinder, en nedsättning eller en variation av funktion. SVT har gjort en lista på hur olika begrepp kan förstås och användas; 

Funktionsnedsättning betyder att någon har en nedsättning av kroppens eller hjärnans funktioner, till exempel hjärnskada eller dövhet.

Funktionshinder syftar istället till de hinder i samhället som en person med en funktionsnedsättning kan stöta på. Till exempel som en trappa utan en rullstolsramp. En människa kan alltså inte ha ett funktionshinder.

Ordet handikapp finns inte kvar som en uppslagsterm längre men används fortfarande ibland i informella sammanhang.

Funktionsvariation  finns inte med i Socialstyrelsens termbank men används ibland av till exempel funkisrörelsen eller media. Och begreppet syftar till att belysa att alla funkar olika och begreppet upplevs av en del som mindre negativt laddat.

Förväntningar och svårigheter

Exempel på förväntningar som kan vara svårt att uppfylla om man lever med fysiska funktionsnedsättningar:

  • Att kunna ha möte på våning 2 i en byggnad utan hiss 
  • Att kunna delta i någon fysisk aktivitet som innebär att man springer eller promenerar 
  • Att kunna läsa information som skickas ut per mejl eller post 
  • Att kunna kommunicera med andra människor genom tal 
  • Att kunna höra vad andra människor säger 

Exempel på förväntningar som kan vara svåra att uppfylla om man lever med kognitiva funktionsnedsättningar 

  • Att du ska kunna koncentrera dig på samma sak under en längre period 
  • Att du ska kunna förstå att någon skämtar med dig 
  • Att du ska vara bra på att prata om känslor och dina tankar 
  • Att du ska kunna ta till dig svår information och kunna tolka denna 
  • Att du ska förstå hur tid och datum fungerar samt kunna passa tider

Olika diagnoser

Kognitiva funktionsnedsättningar kan också innebära att man har en diagnos. Det är när man hittat vissa svårigheter som ofta hänger ihop. Det är bra att utreda om man har en diagnos om man upplever att man har svårigheter i sin vardag. Det gör att man kan få rätt hjälp och insatser i skolan exempelvis. Det kan också vara skönt att veta varför om man känner att saker i vardagen inte riktigt fungerar.

Här kommer några exempel på diagnoser.

ADHD

ADHD är en förkortning för ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, som betyder att man kan ha svårt att hålla tillbaka impulser, fokusera på rätt sak och lätt blir rastlös. 

Svårigheterna kan ha många orsaker t.ex. krav och stressfylld livssituation, prestationsångest eller nedstämdhet. Först när svårigheterna har satts in i sitt sammanhang och olika orsaker till svårigheterna har övervägts blir det möjligt att bedöma om det handlar om ADHD. Det måste vara en professionell som ställer en ADHD-diagnos. Ingen förälder, skolpersonal eller kompis kan avgöra om du har ADHD eller inte.

Aspergers syndrom

Vid Aspergers syndrom kan man ha svårigheter med att samspela och kommunicera med andra människor. Man kan fastna i tankebanor och beteenden som gör att man har svårt att ändra sina rutiner och att anpassa sig till andra människor. 

Ofta har man begränsade intressen, som man ägnar sig åt på egen hand. Det betyder att man läser in sig jättemycket på ett specifikt ämne, exempelvis sport, djur eller film. Svårigheterna brukar bli tydligare i takt med att man blir äldre och kraven blir större på att klara socialt umgänge, skola och vardagsaktiviteter.

Autism

Vid autism har man ofta en allmänt försenad utveckling utöver problem med att samspela och kommunicera med andra människor. Man har också begränsade intressen och fastnar lätt i ritualer och stereotypa beteenden. Svårigheterna blir som regel tydliga under tidiga barnår.

Bra att tänka på! 


Om du är en person som lever utan funktionsnedsättningar kan ditt bemötande vara helt avgörande för hur en person med funktionsnedsättning mår och känner sig välkommen i samhället. 

Förvänta dig inte att någon ska vara på ett specifikt sätt. Ställ exempelvis gärna frågor innan du ska träffa någon ny person om det är något speciellt du behöver veta för att kunna ta hänsyn till val av plats/ hur du ska förmedla information eller liknande. Det är coolt att vara snäll och bry sig lite extra om andra!

Vill du prata med någon?

Chatta eller prata i telefon med oss – ingen fråga är för stor eller för liten. Våra jourer har öppet varje dag. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är.

Hitta stöd