Incest

Incest är sexuella övergrepp av närstående under barndomen. Här kan du läsa mer. Behöver du stöd finns våra jourer här för dig!

Vad är incest?

Incest är sexuella övergrepp av närstående under barndomen. När man hör begreppet incest är det många som tänker på övergrepp inom en biologisk familj, t ex en pappa som förgriper sig på sin dotter eller kanske syskon som gör sexuella handlingar. Även närstående som barnet står känslomässigt nära omfattas i begreppet. Det kan t ex vara styvföräldrar och fosterföräldrar och andra personer i ens släkt. Med barndom menar vi personer upp till 18 år.

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Ett sexuellt övergrepp är när man går över en annans gränser sexuellt. Exempel på övergrepp är att någon utan tillåtelse tar på privata delar, t ex på rumpan, bröst, snopp eller snippa eller att någon får dig att ta på deras privata delar, att någon visar bilder eller filmer, filmar barn i sexuella positioner eller med lite kläder eller försöker köpa sexuella handlingar med t ex pengar, tjänster eller presenter.

Samhället

I Sverige räknar man med att ca 4 %, det vill säga ca 2 personer i varje klass är utsatta för incest. Det är många! Ändå är incest ett mycket tabubelagt ämne som vi sällan pratar om. Många tycker att det är hemskt, obehagligt och jobbigt att prata om incest och kanske tror man att det inte finns om man inte pratar om det. Men kom ihåg att det är ju de utsatta som det är jobbigt för, inte de runt omkring.

Hur kan du som kompis finnas där?

Tror du att din kompis är utsatt? Det bästa du kan göra är att våga fråga! ”Är du utsatt för övergrepp hemma?” Om de svarar ja, stötta kompisen att söka hjälp av någon vuxen utanför familjen, ni kan alltid höra av er till en jour, en kurator på skolan eller ungdomsmottagningen.

Kanske svarar kompisen nej även om den är utsatt. Genom att fråga vet kompisen att du bryr dig och kanske vågar prata om det en annan gång. Att kompisar vågar lyssna betyder jättemycket för många utsatta.

Tänk på att inte skämta om incest. Då kanske den som är utsatt inte vågar prata om det.

Få stöd

Många som är utsatta för sexuella övergrepp känner skamkänslor inför det som hänt. De känner ofta skuld och tar på sig ansvaret. Sexuella övergrepp är aldrig ditt fel. En vuxen får inte göra sexuella saker med barn, det är olagligt. Personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp känner en stor börda och det kan ta flera år att söka hjälp. För många är det en hemlighet de har fått bära ensam i många år. Det kan kännas skrämmande att berätta för någon men du är inte ensam. De som sökt stöd berättar om hur befriande det har varit att få berätta för någon. Oavsett när du är redo att söka hjälp är det ett modigt steg du tar och tjej och ungdomsjourerna finns här för dig.