Heder

Heder kan vara regler kring hur du ska bete dig som satts upp i en familj eller släkt för att behålla ett gott rykte. Det kan vara regler kring hur du ska klä dig, vem du ska umgås med och att du inte får ha en pojk - eller flickvän och ha sex innan du gift dig.

Skulle du bli illa behandlad, kanske slagen eller kontrollerad, på grund av dessa regler är det hedersrelaterat förtryck eller hedersrelaterat våld och det kan vara olagligt.
Det är vanligast att tjejer blir utsatta för detta men även killar kan drabbas.

Det är inte heller ovanligt att till exempel syskon måste hålla koll på sina bröder och systrar, till exempel vad de gör på sociala medier och när de umgås med kompisar. Det är inte heller rätt.

Ingen ska bli kontrollerad eller behöva kontrollera, det strider mot de mänskliga rättigheterna.

Om du är utsatt för något av detta eller kanske känner någon som är det finns det hjälp att få. Det är jättebra om du pratar med någon som du har förtroende för. Det kan vara en vuxen i skolan, en idrottsledare eller en kompis förälder.

Det finns också organisationer som specialiserat sig på att hjälpa de som lever under kontroll och förtryck. Du får vara anonym och de kan ofta hjälpa på fler olika språk.

Några av dem är: