Bostad

Senast uppdaterad 2022-06-10

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Alla har rätt till en trygg bostad att leva i. Unizon vill att det byggs för kvinnofrid och för barnfrid!

Kommunen är ansvarig att underlätta för kvinnor och barn som utsatts
för våld att få en ny bostad, enligt Socialtjänstlagen. Trots detta visar
Boverkets senaste rapport att enbart var sjätte kommun ger förtur till
våldsutsatta kvinnor och även bland kommunerna som ger förtur är det få
som faktiskt beviljas förtur. I Stockholm fick nio av tio kvinnor avslag på sin
förtursansökan under 2020. Tusentals kvinnor och barn blir varje år hemlösa
på grund av mäns våld och många tvingas stanna kvar med förövare på
grund av bostadssituationen. Det är oacceptabelt.


Möjligheten att få förtur i bostadsköerna för utsatta kvinnor och barn
har i princip försvunnit. Unizon ser samtidigt att dygnen som landets
socialtjänster betalar för vistelser på kvinnojourer blir färre. Många
kvinnor hamnar på andra-, tredje- och fjärdehandsmarknaden där kvinnor
riskerar att utsättas för sexuella trakasserier, utpressning eller övergrepp, men vågar
inte anmäla, eftersom det boendet försvinner.

Unizons krav:

• Bygg lägenheter som kvinnor, med eller utan barn, har råd att bo i.

• Ge våldsutsatta kvinnor förtur till allmännyttiga bostäder i alla kommuner.

• Ta bort kravet på att vara skuldfri för att beviljas lägenhet ur reglerna för den som varit våldsutsatt.

• Inför lättnader i inkomstkraven för våldsutsatta kvinnor som tvingats fly sitt hem. Den ekonomiska kontrollen är ofta en del av det våld som kvinnor utsätts för i sitt eget hem. När mannen har all kontroll över ekonomin, är det mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Bostad

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Alla har rätt till en trygg bostad att leva i. Bygg för kvinnofrid! Bygg för barnfrid!