FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor


År 1993 antogs FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor.
Deklarationen anger tre kategorier av våld mot kvinnor. Den första är våld som begås av staten, till exempel sådant våld som begås mot kvinnor i förvar och som ett led i krigföring.

Den andra kategorin är våld som begås i samhället, det vill säga allt från våldtäkt och människohandel till ofredande på arbetsplatsen.

Den tredje kategorin är våld inom familjen och i hemmet vilket inkluderar incest och selektiva aborter.

År 1994 tillsatte kommissionen för mänskliga rättigheter en särskild rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. Sedan år 2015 är Dubravka Šimonović, jurist och specialist på mänskliga rättigheter, rapportör.