Mäns våld mot kvinnor

Senast uppdaterad 2022-10-03

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. 2021 anmäldes 38 300 misshandelsbrott och 8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om. Mörkertalet är dock stort. Brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls.

Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelägenhet utan handlar om grova brott; våldtäkter, grov misshandel, försök till mord, mord och förföljelse. En kriminalitet som pågår dygnet runt om, året om. Begrepp som ”brott och våld i nära relation” signalerar att dessa brott är något annat än grova brott som faller under allmänt åtal. Men brottet blir inte mindre grovt för att det sker hemma och inte ute på gatan.

”Efter bara några månader började han kalla mig väldigt elaka saker, efter det började han slå sönder mina saker, allt från tavlor till tv och mobiler sen började han knuffa och till sist slå.”
– skriver ”Maria”

Inför nolltolerans mot brottsligheten mot kvinnor

2019 presenterade regeringen ett 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten. I juni 2021 presenterade regeringen ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, något som Unizon krävt under en lång tid. Precis som när det gäller gängkriminalitet krävs en nolltolerans mot brottsligheten mot kvinnor. Frågan kräver samma status, resurser och engagemang och måste tas på samma allvar som mäns våld mot andra män. Politiker och polisen måste visa att samhället inte accepterar hot och våld. Ingen kvinna eller tjej ska bli misshandlad, hotad, förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren.

Dödsorsak: kvinna

2021 dödades 15 kvinnor av en man de hade eller hade haft en relation med. Varje kvinna är någons mamma, dotter, syster, kollega och vän men framförallt är hon en människa i sin egen rätt. Varje mördad kvinna är ett gigantiskt misslyckande för ett land styrt av en feministisk regering och ett stort bakslag i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Mäns våld - en ständigt pågående pandemi

Världen har befunnit sig mitt i en pandemi under två år. Men mäns våld mot kvinnor är en ständigt pågående pandemi. En pandemi som skördar kvinnors liv i alla länder, varje år, varje månad, varje dag. Enligt en studie från Världshälsoorganisationen WHO, utsätts 35 procent av alla kvinnor i världen någon gång i livet för fysiskt och sexuellt våld. I vissa länder är siffran 70 procent.

Det politiska pratet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste övergå i operativa insatser. Unizon vill ha tydligt ledarskap från politiker, poliser och chefer. Det är de som i första hand måste säga att kvinnors liv är tillräckligt viktiga för att prioriteras, resurssättas och följas upp ordentligt. Hur är det möjligt att inte alla våldsbrott mot kvinnor utreds? Hur är det möjligt att kvinnor fortsätter mördas för att de är kvinnor?

Unizon kräver följande:

  • Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid.
  • Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
  • Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgående mordkurvan.
  • Alla poliser som arbetar med mäns våld mot kvinnor och barn, särskilt de som arbetar i de särskilda satsningar som Initiativ Gryning som ska finnas i varje polisregion, måste ha ett tydligt ledarskap, få utökade resurser och en intern statushöjning. All grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns våld måste förstärkas.
  • Förbättra rutinerna vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer.
  • Fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar.
  • Använd lagrummet som finns i fridskränkningsbrotten.
  • Män som mördar eller utövar allvarligt våld mot sitt barns mamma ska automatiskt förlora vårdnaden.
  • Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno- tjej och ungdomsjourer så att vi kan arbeta utifrån våra expertkunskaper.

Våldet mot kvinnor är vare sig en naturkatastrof eller något som sker slumpartat. I de flesta fallen är förövaren känd av samhället, kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn. Ändå mördas de av män som hatar dem.

Jourernas arbete

Unizons jourer stöttar, skyddar, förebygger och påverkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. 2020 hade jourerna nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn som utsatts för våld. Tjejjourerna, ungdomsjourerna och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp var fortsatt Sveriges största aktör för stöd på nätet. Läs mer om Unizons medlemsjourer här.

Bemötande

Alla som utsätts för våld gör motstånd. Metoden Response-Based Practice handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande genom att benämna våld för vad det är och synliggöra den utsattas motstånd och förövarens ansvar.

Läs om metoden här

Kvinnohat dödar

Vilka åtgärder måste samhället och politiken sätta in för att mäns dödliga våld mot kvinnor ska upphöra? I december 2020 anordnade Unizon och Jämställdhets-myndigheten konferensen Dödsorsak: kvinna.

Se den här

Kvinnofrid

I Kvinnofridsbarometern 2021 undersöker Unizon för fjärde gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Rapporten visar att kvinnofridsarbetet i många av landets kommuner fortfarande inte är prioriterat eller strukturerat.

Läs den här

Debatt

Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver lika kraftfullt politiskt agerande och operativa åtgärder som mäns brottslighet mot andra män. Unizon kräver en nollvision mot mäns våld mot kvinnor nu - morden på kvinnorna måste bli en valfråga.

Läs debatten här