Barn tvingas att umgås med pappor mot sin vilja

12:e jan 2023

I Luleå har en pappa häktats misstänkt för att ha mördat sin åttaårige son. Pappan har haft rätt till umgänge med pojken trots att domstolen konstaterat bristande omsorgsförmåga. Sverige måste kunna skydda barn och sluta med tvångsumgänge, skriver Olga Persson och Rebecka Andersson från Unizon.

En särskild utredare har i drygt ett år på uppdrag av den förra regeringen gjort en översyn av reglerna i föräldrabalken. Utredningen ska specifikt överväga om det i lagstiftningen behöver tydliggöras att det finns situationer då de kränkningar som en förälder har gjort sig skyldig till innebär att utgångspunkten bör vara att inget umgänge ska ske.

Det som är uppenbart för de allra flesta kan alltså behöva förtydligas i lag.

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som tvingas av en domstol att fortsätta träffa förövaren. Resultatet av utredningen presenteras 20 januari och kommer att vara avgörande för många barns liv.

Tvingas träffa sin pappa

På Unizons kvinnojourers skyddade boenden bor ungefär lika många barn som mammor. De bor på ett skyddat boende för att de enligt socialtjänstlagen har rätt till skydd och stöd från en förövare. En förövare som är barnets pappa eller styvpappa.

Många barn tvingas av domstol att fortsätta träffa den pappan, även under tiden i skyddat boende. Mer än en tredjedel av Unizons kvinnojourer vittnar om att barn på deras skyddade boenden tvingas till umgänge med pappan även under vistelsen i det skyddade boendet, där de ska vara trygga med sin mamma.

Dessa barn är endast toppen av ett isberg och varje dag tvingas ett okänt antal barn till umgänge med vuxna de är rädda för, med rätta. Exemplen från verkligheten är många.

En mamma vi har kontakt med berättar att hon och hennes dotter placerades på skyddat boende när dottern var bebis, efter att pappan hade utsatt både mamman och dottern för grovt våld som hade kunnat bli dödligt.

Sedan dess har domstolen beslutat att dottern trots allt ska ha umgänge med pappan. ”Vi överklagade beslutet om hans beviljade umgänge ännu en gång när vår dotter uttryckligen sa att hon hellre vill dö än att träffa pappa. Domstolen avslog överklagan med motiveringen att den inte såg tillräckliga skäl att stoppa umgänge. Om det inte ens räcker att flickan inte ville leva, vad ska då till för att uppnå tillräckliga skäl?”

Mamman hade lämnat sitt barns pappa och sökt skydd och stöd. Hon ordnade en bostad åt sig och barnet och ansökte om enskild vårdnad. Sedan dess har hon kämpat för sin dotters rätt att inte träffa sin pappa. Mannen har kontinuerligt stämt henne för att ha rätt till umgänge med dottern.

Efter åtta år av processer och närmare en halv miljon kronor i rättegångskostnader har nu domstolen äntligen lyssnat på henne. Tvångsumgänget har upphört.

Livsfarligt systemfel

Det gjorde det inte för den åttaårige pojken i Luleå. Han kom aldrig hem till sin mamma igen och pappan sitter nu häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Domstolen hade konstaterat pappans bristande omsorgsförmåga, trots det hade han rätt till umgänge med pojken vissa dagar. Det hade mamman överklagat.

Domstolen hade konstaterat att pappan hade en bristande förmåga att sätta sonens behov framför sin egen oro och konflikten med mamman. Han hade dock rätt till umgänge med pojken vissa dagar, vilket mamman överklagat.

Otaliga rapporter och forskning visar samma livsfarliga systemfel. Rapporten ”Uppgifter om våld är inget undantag” från Jämställdhetsmyndigheten visar att uppgifter om våld eller övergrepp mot förälder, partner eller barn förekommer i 64 procent av de granskade domarna om vårdnad, boende och umgänge.

Våldet får dessutom långsiktiga konsekvenser. En undersökning från Unizon och Kantar Sifo visar att 9 av 10 unga vuxna som tvingats till umgänge som barn lider långvariga psykiska men.

Träffar ofta inte barnet

En av de som svarat på undersökningen beskriver att ingen lyssnade. ”Jag uttryckte min ovilja kraftigt, grät och skrek vid överlämningar, ringde polis för att få hjälp, gjorde rymningsförsök och ändå var det ingen som accepterade att jag inte ville.”

I Sverige beslutar alltså domstolar om tvångsumgänge mot barns och mammors uttryckliga vilja. Domstolar som ofta inte ens träffar det enskilda barnet.

Att barn mår bra av en god och nära kontakt med båda föräldrarna är för det mesta en god princip när det gäller föräldraskap. Men det som är bra för barn i allmänhet är inte bra för barn som utsätts för våld och övergrepp eller tvingas uppleva våld och övergrepp mot mamma.

Unizon kräver:

  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.
  • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge och motivera varför.

Vi måste stoppa tvångsumgänge nu. Det handlar om kvinnor och barns liv.

Olga Persson, ordförande Unizon

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

 

Debatten publicerades i Expressen 2023-01-12

Gör skillnad

Skriv under vår namninsamling för att stoppa tvångsumgänge!

Skriv under här