Stoppa tvångsumgänge

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men. Det visar en rapport från Unizon, baserad på en Sifoundersökning genomförd av Kantar Public.

4 200 våldsutsatta barns öden vilar hos domstolen årligen

I Sverige beslutar domstolar om umgänge och vårdnad för drygt 4 200 barn per år där det uppges förekommit våld från en förälder och där det i många fall också finns en dokumenterad dom. 4 200 barn som de i allra flesta fall tvingas till umgänge med en förälder som potentiellt har utövat våld mot barnet eller mot närstående till barnet. Detta då man anser att barnet har rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar.

Barn saknar rätten att säga nej till umgänge med sin förövare

I vårdnadstvister ska en god och nära relation till båda föräldrar ha extra stor betydelse. En god och nära relation kan dock inte appliceras på barn som upplevt våld. Konsekvenserna för fortsatt umgänge med den förälder som utövat våld blir förödande för barnet, visar vår undersökning. Man ska utgå från barnets rätt till umgänge men barnet har egentligen bara rätt att säga ja och saknar rätten att säga nej.

Barn som tvingas till umgänge får psykiska men i vuxen ålder

Svarande i undersökningen är unga vuxna som när det var barn haft umgänge med en förälder som utövat våld mot dem själva eller mot en närstående. Resultatet visar att samtliga barn som av domstol tvingats till umgänge med sin förövare har upplevt känslor som rädsla och stress under uppväxten som direkt följd av umgänget. 9 av 10 har lidit psykiskt under uppväxten, ett lidande som utvecklat sig till bestående psykiska men i vuxen ålder.
Konferens Umgänge - för barnets bästa?

Den 19 oktober välkomnar Unizon till heldagskonferens med fokus på vägen framåt för att skydda barn från tvångsumgänge.

Läs mer om konferensen här
Vårt samhälle skyddar inte barn från våld

4 200 barns liv ödeläggs potentiellt - varje år. Samtidigt som Sverige står bredvid och tittar på. Med vetskapen om hur facit ser ut för dessa barn kan vårt handlande inte vänta en dag till. Det råder inget tvivel om att vi kan stoppa barnen att från att gå ett öde till mötes med bestående psykiska men.

Stå upp för barnen nu

Det här behöver göras

Retoriken för umgänge mellan barn och förövare torde vändas på. Framförallt när konsekvenserna för umgängen är klarlagda. Barn ska aldrig utsättas för umgänge med sin förövare, särskilt inte vid minsta antydan om att barnet själv inte vill. Är man som förälder dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående ska man förlora vårdnad och rätt till umgänge med barnet. Inget barn ska tvingas till umgänge!

Så kan vi förändra

Skriv under!

Många gånger när domstolar dömer om vårdnad, boende och umgänge förekommer uppgifter om våld men ändå har de inte vägt in detta i besluten och barn tvingas till umgänge med förövare. Unizon tycker att inget barn ska tvingas till umgänge med sin förövare - håller du med? Med ditt ställningstagande kan vi rikta tydligare krav till politikerna och domstolarna. Stoppa barns tvångsumgänge med förövare!

Stoppa barns tvångsumgänge med förövare
Få stöd av våra jourer

Unizons jourer finns här för dig när du behöver stöd. Chatta, ring eller besök oss. Vi finns över hela Sverige.

Hitta stöd