Tjejerna har larmat – en heldagskonferens om sexuellt våld och exploatering

Börjar:

29:e sep 09:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

29:e sep 16:15 2021 datumet har passerat

Digitalt

Flickor och kvinnor berättar dagligen om mäns och killars sexuella våld. I Allmänna barnhusets nya rapport Unga, sex och internet efter #metoo uppger var tredje ung tjej att hon utsatts för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt. Antalet anmälda våldtäkter ökar för varje år och i Brottsförebyggande rådets Nationella Trygghetsundersökning 2020 uppger nära var tredje ung tjej att hon blivit utsatt för sexualbrott.

Utsattheten har ökat under pandemin, förövare söker sig dit barn och unga är – nätet. Polisen har berättat om att förövare pratat om nätet som en guldgruva. Unizons nätverk av jourer som arbetar särskilt mot prostitution och sexuell exploatering berättar att fler hör av sig till jourerna. Alla har mer tid att vara online, vilket förövare känner till och utnyttjar.

Pandemins effekter är tydliga, ungas utsatthet ökar och vuxenvärlden ligger steget efter. Arbetet mot sexuellt våld måste fortsatt vara högt upp på agendan och kräver djup kunskap och bred expertis bland yrkesverksamma och alla som möter barn och unga.

Unizons jourer möter och stöttar dagligen tjejer och kvinnor som utsatts för olika former av våld. Den 29:e september samlar Unizon representanter från våra medlemsorganisationer, polisen och organisationer med specialiserad kunskap om ämnet sexuellt våld och exploatering. Hur kan vi förebygga och stoppa våldet och bemöta och stötta tjejerna som utsätts?

Talare: Dr Gail Dines, grundare och ordförande Culture Reframed, Professor Emerita of Sociology and Women's Studies, Wheelock College, Boston
Maria Dufva, kriminolog och författare
Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande, Storasyster
Zandra Kanakaris, grundare och generalsekreterare, 1000 möjligheter
Åsa Landberg, Sakkunnig i frågor om våld mot barn, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, Allmänna barnhuset
Anna Lindström, verksamhetsutvecklare med ansvar för sexualbrott på polisens Nationella Operativa Avdelning NOA
Sofie Markne, verksamhetsansvarig, Alltid sedd
Olga Rosengren, socionom och verksamhetsansvarig, Qjouren Väst.

Unizons ordförande Olga Persson medverkar också. Fler talare tillkommer.

Varmt välkommen!

Datum: 29 september
Tid: 09:00-16:15
Plats: Digitalt.
Anmälan till: info@unizon.se skriv ”Konferens 29 september” i ämnesraden.
Sista anmälningsdag: 28 september.

Attenda gärna och sprid konferensens Facebook-event.

Fokus: Sexuellt våld

Under vecka 39 arrangerar Unizon ”Fokus: Sexuellt våld”. Syftet med veckan är att höja kunskapen och inspirera till hur vi alla kan förebygga och motverka sexuellt våld och exploatering av kvinnors och flickors kroppar.  

Under veckan arrangerar Unizon och medlemsorganisationerna flera event, här listar vi alla. 


28 september kl 12:30-13:00
Hur har din dag varit? Barn och ungas verklighet och utsatthet på nätet
Instalive med kriminolog och författare Maria Dufva och Olga Persson, ordförande Unizon.

29 september kl 09:00-16:15
Tjejerna har larmat - heldagskonferens om sexuellt våld och exploatering
Läs mer här. 

2-3 oktober kl 14:00-20:00
Taking on porn – developing resilience and resistance through sex education
Culture Reframed bjuder in till två heldagar om porrkritisk sexualundervisning.
Olga Persson, ordförande Unizon, föreläser på konferensen som Unizon medarrangerar.