Ekonomisk egenmakt och förebyggande av mäns våld mot kvinnor

01:e feb 2023

Idag höll det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd konferens om ekonomisk egenmakt och förebyggande av mäns våld mot kvinnor.

Olga Persson, ordförande Unizon och Cecilia Nilsson, verksamhetschef Familjefridsjouren Höganäs var inbjudna för att föreläsa om hur ekonomiskt våld ser ut.

- När kvinnor lämnar våldsamma män har vi ofta ingenting, inga kläder, möbler osv. Ovanpå det har kvinnor ofta skulder, på grund av lån och saker han köp med hennes kort i hennes namn. Det tar ofta lång tid att återfå självförtroende och kontrollen över sin ekonomi – men det går. Här har hela samhället ett stort ansvar att ta, sade Cecilia Nilsson.

Unizons Olga Persson betonade vikten av politisk vilja och mod.

- För kvinnors och barns rättigheter behövs lagstiftning, skydd och stöd samt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. Över hela Europa gör kvinnor och barn motstånd mot mäns våld varje dag. Vi behöver nu modiga politiker och tjänstemän som vill arbeta för förändring. Vi är alla beroende av varandra och vi kan göra skillnad - om vi gör det tillsammans.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg inledde dagen:

- Två prioriterade områden i kampen för jämställdhet är kvinnors ekonomiska egenmakt och att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är prioriterat i Sverige, i EU och globalt. Vi måste hålla dessa områden högt på agendan.

Tack för en viktig dag Sverige i EU. Vi ser fram emot samarbete och politik - nationellt och internationellt - för kvinnors och barns rätt att leva fria från ekonomiskt våld och alla former av våld.

Läs mer om olika former av våld här.