Olika former av våld

Ett knytnävslag, rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. Allt det klassas som våld.

Våld i nära relationer kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Våldet är sällan enbart fysiskt, vilket är en vanlig missuppfattning, utan många gånger är det psykiska våldet det mest framträdande.

"Lönen jag får måste jag sätta över på hans konto då han sköter räkningar och handlingen och jag måste be om pengar och berätta vad jag ska ha dom till" skriver Aaas. 

Fysiskt våld 

Kallas ofta för misshandel, när förövaren gör något mot kvinnans kropp som gör ont, ger obehag eller skadar kvinnan. Det kan vara allt från knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att attackera kvinnan med något slags tillhygge.

Psykiskt våld 

Är när förövaren genom ord och aggressivt beteende pressar och begränsar kvinnans liv.  Psykiskt våld kan vara att mannen isolerar kvinnan och hon får inte träffa dem hon vill, när hon vill.
Det kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning. Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts. Mannen förlöjligar och nervärderar exempelvis kvinnans uppträdande, utseende, åsikter och/eller hennes sätt att vara. Förövaren kan även agerar oförutsägbart på sådant sätt som att löften bryts och att kvinnan gör fel oavsett vad och hur hon gör. I det psykiska våldet ingår även kontroll av kvinnan och svartsjuka.

Sexuellt våld

Innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att hon behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Ekonomiskt våld

Är när kvinnan inte har kontroll över sina egna pengar. Det kan vara att hon inte får behålla sin lön eller till och med inte tillåts arbeta. Detta leder till att kvinnan inte tillåts vara självständig. Ekonomiskt våld kan även vara att mannen tar lån i kvinnans namn eller har tillgång till hennes bank-id. Det ekonomiska våldet kan göra att kvinnans kreditvärdighet påverkas, vilket kan leda till att hon får svårt att skaffa en bostad. Förövaren tar kontroll över ekonomin och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och göra det svårare för kvinnan att lämna relationen.

Materiellt våld

Handlar om att mannen har sönder eller förstör viktiga och värdefulla föremål för kvinnan. Ofta handlar det om föremål med högt affektionsvärde eller föremål som är svåra att ersätta.

Digitalt våld

Avståndet mellan den digitala och ”verkliga” har minskat, speciellt för yngre personer. Det som sker på nätet är lika verkligt som i den fysiska världen. Exempel på digitalt våld kan vara att smygläsa meddelanden eller mejl eller ta reda på lösenord, eller att kräva att få lösenorden som ett bevis på kärlek/ärlighet. Eller att förövaren spårar kvinnan genom sociala medier eller appar. Eller att förövaren skickar överdrivet många sms och meddelanden kan vara ett sätt att kontrollera kvinnan, då kan kvinnan känna sig tvungen att avbryta det hon håller på med för att svara.

Latent våld

Är det vetskapen om att våldet kan hända, våldet som ligger och pyr under ytan. Att kvinnan känner av vilket humör mannen är på, och på olika sätt förhåller sig till. Att kvinnan trippar på tårna, passar sig för att säga något som kan missuppfattas.

Passivt fysiskt våld

Är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Vill du prata med någon? 

Här hittar du kontakt till Unizons jourer över hela landet. Vi stöttar, lyssnar och tror dig. Stödet är gratis och du behöver inte berätta vem du är. Vi finns här.