Riksdagsbeslut om skyddat boende - Unizon kommenterar

16:e feb 2024

Tillståndsplikt för skyddat boende kan vara ett steg på vägen för att få bort oseriösa vinstdrivande aktörer. Men för att våldsutsatta kvinnors och barns rättigheter verkligen ska stärkas måste kommunerna bevilja stöd och skyddat boende i större utsträckning, och det måste finansieras. Unizon kommenterar gårdagens riksdagsbeslut.

Igår röstade riksdagen ja till propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, en proposition som bland annat innehåller tillståndsplikt för skyddat boende.

Unizon anser att en tillståndsplikt kan vara ett steg på vägen för att få bort oseriösa vinstdrivande aktörer men för att den på riktigt ska bidra till att stärka våldsutsatta kvinnors och barns rättigheter måste kommunerna bevilja kvinnor och barn stöd och skydd i större utsträckning.

Vi ser hur antalet dygn kvinnor beviljats skyddat boende de senaste åren sjunkit– samtidigt som stödsamtalen och polisanmälningarna ökat. Behovet av stöd och skydd är stort. För att kvinnor och barn ska få tillgång till stöd och skydd av hög kvalitet över hela Sverige behöver det finansieras. 

Unizon kräver också att barn alltid placeras med sin mamma på skyddat boende, barn får inte riskera att lämnas kvar hos förövaren.

Lagändringen stärker barn på skyddat boendes rätt att inte tvingas till umgänge med förövare, men svenska domstolar dömer varje år tusentals barn som inte bor på skyddat boende till tvångsumgänge. Det måste få ett stopp!

Unizons jourer har i över 40 år stått för stöd och skydd av hög kvalitet, vi arbetar förebyggande och vi har den helt avgörande uppgiften att göra politik av våldsutsatta kvinnors och barns röster.

Vi fortsätter vårt livsviktiga uppdrag, bidrar till välfärden och till att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld.

Fler måste beviljas skyddat boende

Unizon kommenterar

Unizons remissvar på Ett fönster av möjligheter

Läs mer här