Unizon kommenterar regeringsförklaringen

13:e sep 2023

”Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med samhällets fulla kraft" sade Ulf Kristersson när han den 12:e september angav regeringsförklaringen, Unizon kommenterar.

”Barns rätt ska gå före föräldrarnas” sade statsminister Ulf Kristersson när han den 12:e september angav regeringsförklaringen. Bra! Det är första gången det nämns i en regeringsförklaring vad vi vet. Unizon förväntar sig nu lagstiftning som skyddar alla de barn som tvingas till umgänge med dokumenterat våldsamma föräldrar. Barns tvångsumgänge med förövare måste stoppas!


Statsministern lyfte också mäns våld mot kvinnor och kvinno- och tjejjourernas livsviktiga insatser:
”Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med samhällets fulla kraft. Regeringen utreder möjligheterna att kraftigt utvidga det geografiska området för kontaktförbud vid en särskilt allvarlig hotbild liksom att oftare kunna frihetsberöva våldsamma män. Vi har även stärkt civilsamhällets möjligheter att stödja kvinnor som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld och hedersförtryck. Här gör landets kvinno- och tjejjourer viktiga insatser som måste uppmärksammas.” - Ulf Kristersson.

Unizons ordförande Olga Persson kommenterar:
”Mäns våld mot kvinnor och barn måste bekämpas med samhällets fulla kraft, då måste brottsligheten mot kvinnor och barn vara självklar på den politiska dagordningen. När Kristersson poängterar att kvinno- och tjejjourernas viktiga insatser måste uppmärksammas förväntar vi oss att den uppmärksamheten innebär faktiska resurser till vårt livsviktiga arbete över hela landet. En fri och självständig kvinnorörelse som samlar tiotusentals kvinnor över hela landet är grunden för ett sammanhållet, hållbart och jämställt samhälle”

Här finns Unizons politiska krav: Unizons krav