Pressmeddelande: Barns tvångsumgänge med förövare måste upphöra

27:e jun 2022

Ny Sifo visar: 9 av 10 får bestående psykiska men

Barn som utsätts för tvångsumgänge växer upp till vuxna som får bestående psykiska men. Det visar en ny rapport från Unizon, baserad på en Sifo-undersökning av Kantar Public. Unizon kräver att barns tvångsumgänge med förövare upphör.

Idag lanserar Unizon Sifo-undersökningen Umgänge – för barnets bästa?. Unga vuxna i åldern 20 - 30 år berättar om konsekvenserna av att som barn tvingats till umgänge med en förälder som utövat våld mot de själva eller en närstående. 9 av 10 har fått bestående psykiska men ända in i vuxen ålder till följd av tvångsumgänget som barn.

Undersökningen visar på konsekvenser som måste tas på allvar. Ett land som säger sig arbeta för barns bästa kan inte längre bortse från följderna av tvångsumgänge, säger Olga Persson, ordförande riksförbundet Unizon.

Sifo-undersökningen är såvitt Unizon vet den första studien i Sverige som tittar på barnets inställning och upplevelser av att ha umgänge med en förälder som utövar våld. Resultaten visar att majoriteten av de som själva utsatts för våld som barn hade fortsatt umgänge med den våldsutövande föräldern efter första misshandeln samt utsattes för nya övergrepp under tvångsumgänge. Många uppger också att de träffade den våldsutövande föräldern under uppväxten trots att de egentligen inte ville, för att de blev tvingade av samhällets instanser men också för att undvika konflikter och skydda andra familjemedlemmar.

”Jag uttryckte min ovilja kraftigt, grät och skrek vid överlämningar, ringde polis för att få hjälp, gjorde rymningsförsök och ändå var det ingen som accepterade att jag inte ville.”
skriver en svarande i Sifo-undersökningen.

Inte ens då föräldern är dömd av rättsväsendet för våldsutövandet får barnet välja att avstå umgänge. Barn är de enda brottsoffer som tvingas fortsätta träffa sin förövare.

  Samhällets viktigaste uppdrag måste vara att skydda barn från att uppleva och utsättas för våld. Så länge tvångsumgängen fortgår misslyckas vi med det uppdraget. Inget barn ska tvingas till umgänge med förövare. Inget barn ska behöva uppleva våld. Om vi på riktigt ska stå på barnens sida måste en förändring till, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Unizons krav:

  • Barn ska aldrig tvingas till umgänge med en förälder som är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället, som exempelvis kontaktförbud eller skyddade personuppgifter.
  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.
  • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge.

 

Läs mer här: https://www.unizonjourer.se/stoppatvangsumgange
TT-artikel här: När umgängesrätt trumfar utsatta barns lidande

För kommentarer och frågor kontakta:
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073-924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se

Umgänge - för barnets bästa?

Läs hela rapporten och Unizons krav här.

Stoppa tvångsumgänge