Olga Persson ny förbundsordförande för Unizon

29:e apr 2020

Olga Persson valdes till ny ordförande för Unizon på förbundets kongress den 25:e april. Olga Persson, som varit förbundets generalsekreterare sedan 2010, efterträder Zandra Kanakaris.

– Vi är landets största demokratiska folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi arbetar för ett jämställt samhälle, med betoning på för. Det är viktigt att vi arbetar för ett positivt mål och det är att mäns våld mot kvinnor och barn ska upphöra, sade Olga Persson.

Kongressen valde enhälligt Olga Persson till ny förbundsordförande. Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren i Höganäs, valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Under 2019 organiserade förbundet 141 jourer. Av dem var 89 kvinnojourer, 44 tjej- och ungdomsjourer, 5 jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp, 2 övriga jourer och 1 stödmedlem. Tillsammans hade jourerna över 121 000 stödkontakter. Allt Unizons arbete utgår från erfarenheter från kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld.

Unizon ökade under 2019 på sociala medier, påverkade politiken och fortsatte förändra livet för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.

– Vi ska vara inkluderande, utmanande, professionella och pragmatiska och samtidigt aldrig kompromissa om vår värdegrund. Unizons jourrörelse är helt avgörande för att driva på utvecklingen framåt och vi har stora utmaningar framöver. Jag känner stor tillförsikt till att vi kommer att klara av dem galant, säger Olga Persson, förbundsordförande Unizon. 

Unizons styrelse består från 2020-04-25 av:
Olga Persson, förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp
Mikael Gustafsson, vice ordförande, Kvinno- och tjejjouren Pax, Nynäshamn
Margaretha Olofsson, Kvinnojouren Mira, Nyköping, kassör 
Eva Gussing, Trots kvinnojour, Visby, ledamot
Else-Marie Larsen, Kvinnojouren Helsingborg, ledamot
Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren Höganäs, ledamot
Robin Rocksten, Kvinnojouren Agera, Solna, ledamot
Camilla Skyttman, Kraftbyrån, Huddinge, ledamot
Marie Unander-Scharin, Kvinnojouren Sigtuna, ledamot

Läs gärna: Uttalande från Unizons kongress 2020.

För frågor och intervjuförfrågningar
Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se eller 073-500 97 37.

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se