Stödkontakter till kvinno- och tjejjourer har ökat med 30 procent de senaste två åren

22:e apr 2020

Under 2019 hade Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp nära 122 000 stödkontakter. Det är en ökning med 30 procent sedan 2017.

Unizons stödkontakter har ökat markant de senaste 2 åren, från 92 000 år 2017 till 121 610 år 2019. Det är en ökning på 30 procent. Mellan 2018 och 2019 ökade stödkontakterna med 13 procent, 2018 hade jourerna över 108 000 stödkontakter.

– Många kvinnor och flickor vittnar om allvarligt våld och sexuella övergrepp. Många har inte pratat med någon annan om detta innan de kontaktar en jour för stöd. Kvinnor och flickor gör det som samhället säger åt dem att göra, att berätta och söka hjälp. Vi måste svara upp mot detta, straffriheten för de män och killar som utövar våldet måste upphöra och kvinnor och barn måste få rätt stöd och hjälp, säger Olga Persson, Unizons generalsekreterare.

Kvinnojourerna hade närmare 62 500 kontakttillfällen. 94 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var mäns fysiska och psykiska våld, samt frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Tjej- och ungdomsjourer samt jourer som arbetar mot incest och andra sexuella övergrepp var fortsatt Sveriges största aktör för stöd på nätet
Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp hade 2019 över 59 100 stödkontakter, varav drygt 38 700 rörde stöd på nätet. De allra flesta stödsökande var tjejer under 18 år.

De tre vanligaste ämnena stödsökande kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour om var psykisk ohälsa, frågor om kropp, sex och relationer samt våldtäkt eller sexuella övergrepp av en bekant. För de jourer som är specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp var kontaktorsaken ett övergrepp som oftast hade begåtts av en familjemedlem, följt av övergrepp som begåtts av en bekant och övergrepp begångna av en partner eller expartner. En överväldigande majoritet av alla förövare var män och killar.

Om statistiken
Statistiken bygger på enkätsvar från 124 av Unizons medlemsföreningar, den verkliga siffran är alltså något högre. Av de svarande är 80 kvinnojourer, 36 tjej- och ungdomsjourer samt åtta jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp. Se mer statistik här!

För frågor, intervjuförfrågningar och kontakt med lokala jourer:
Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se eller 073-500 97 37.

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se